youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
חינוך אחרי קורונה
אירועים ומפגשים
להתחבר למאה ה-21

כך תרתמו את הדיגיטל לטובת ההוראה, גם בימי שיגרה

תמי חלמיש אייזנמן
25/03/2020
quote-image

עוד כתבות בנושא