whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
תמיכה רגשית
שילוב טכנולוגיה
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
להתחבר למאה ה-21

כך תרתמו את הדיגיטל לטובת ההוראה, גם בימי שיגרה

תמי חלמיש אייזנמן
25/03/2020
quote-image

עוד כתבות בנושא