youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
חינוך אחרי קורונה
אירועים ומפגשים
להקשיב לשטח

אתיקה מקצועית של מורים - יש חיה כזו!

האם יש למורים ולמקצוע ההוראה בישראל את התנאים לפתח ולבסס את האתיקה המקצועית שלהם?
תמי חלמיש אייזנמן
19/07/2017
quote-image

עוד כתבות בנושא