youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

יצירת עניין בשיעורי פיזיקה: הגישה ההומניסטית

כשהתלמיד במרכז, קל הרבה יותר לעניין אותו בחומר הנלמד
איליה מזין
12/21/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא