whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
תמיכה רגשית
שילוב טכנולוגיה
בינה מלאכותית
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
להתחבר למאה ה-21

איך להשתמש בקשרים אינטרדיסציפלינריים כאמצעי עזר בהוראת חומר חדש?

ב""עולם האמיתי"" תחומי התוכן אינם נפרדים זה מזה ובין המקצועות השונים קיימת אינטגרציה. כיצד ניתן לשקף זאת בהוראה?
איליה מזין
09/09/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא