youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להתחבר למאה ה-21

איך תלמדו מדעים בחברה מידענית-תקשורתית?

מורים, אם אתם עדיין לא משלבים מחשב בהוראה שלכם - הכתבה הזאת בשבילכם
איליה מזין
11/11/2015
quote-image

עוד כתבות בנושא