youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

הוראת מתמטיקה - כמו לימודי מוזיקה ללא צלילים

בית הספר הוא זה שקובע את התרשמותנו ממקצוע המתמטיקה. וההתרשמות הזאת היא כמעט תמיד שלילית. האם המורים יכולים לשנות את המצב הזה?
גדי אלכסנדרוביץ'
26/10/2015
quote-image

עוד כתבות בנושא