youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
לקדם מצוינות

ומה אם ארצה שתהיה בהם האהבה?

מהי פונקציית החינוך ומה הן התשובות האפשריות שהיא מספקת לנו אנשי החינוך?
ברק ברבי
11/12/2017
quote-image

עוד כתבות בנושא