youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
חינוך אחרי קורונה
אירועים ומפגשים
לקדם מצוינות

למה בכלל צריך להגדיל את מספר התלמידים שלומדים 5 יחידות במתמטיקה?

הגדלת מספר הלומדים ב5 יחידות לימוד מתמטיקה הפכה ליעד לאומי. אבל למה בכלל להתאמץ?
הגיגים מזווית אחרת
16/08/2015
quote-image

עוד כתבות בנושא