youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
חינוך אחרי קורונה
אירועים ומפגשים
להקשיב לשטח

בבחינת הקשר: טיפים לתקופת הבחינות שיחזקו את הקשר עם התלמידים

רגעי לחץ בתקופת הבחינות הם חלון ליצירת קשר בין מורה לתלמיד
יוסי שפרבר
01/01/2017
quote-image

עוד כתבות בנושא