youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
חינוך אחרי קורונה
אירועים ומפגשים
להקשיב לשטח

מכל מלמדיי, השכלתי

האם גם המורים יכולים ללמוד משהו מהתלמידים?
יוסי שפרבר
20/06/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא