whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
מחנכות כיתה
תמיכה רגשית
שילוב טכנולוגיה
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
להקשיב לשטח

מורה ותלמיד - מה הקשר וכיצד הוא צריך להשתנות

כיצד המציאות המשתנה משפיעה על תפקידו של המורה - נקודת מבט קצת אחרת
יוסי שפרבר
01/05/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא