youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

שיעור בחברה

אז מה עושים עם פרשות ההטרדות והתקיפות המיניות שמופיעות בתקשורת בבתי הספר? יוסי שפרבר מציע שממש לא מספיק.
יוסי שפרבר
3/8/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא