youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

כיצד נערך למתקפת חגי תשרי?

החגים עלולים להיות מכשול רציני לתלמידים שלכם. איך ניתן לסייע להם?
יוסי שפרבר
9/24/2015
quote-image

עוד כתבות בנושא