youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

לאבחן או לא לאבחן - שיעור בשיח על זכויות התלמיד

האם תעשיית האבחונים וההתאמות לבגרות הינה רעה חולה במערכת, או שמא היא יכולה ללמד אותנו משהו חשוב
יוסי שפרבר
11/06/2015
quote-image

עוד כתבות בנושא