youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

דוגמה אישית ככלי לבניית ארגז כלים ערכי

גם אתם יכולים להנחיל ערכי חיים לתלמידים שלכם
יוסי שפרבר
30/07/2015
quote-image

עוד כתבות בנושא