youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
חינוך אחרי קורונה
אירועים ומפגשים
להקשיב לשטח

איך להימנע מקיבעון ולהגיע מוכנים לשנת הלימודים הקרובה?

3 שלבים שיאפשרו לך לשפר את ההוראה בכל שנה
רן שמשוני
8/8/2017
quote-image

עוד כתבות בנושא