youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
חינוך אחרי קורונה
אירועים ומפגשים
לקדם מצוינות

משוואה בנעלמים גלויים - איך ללמד מתמטיקה בארבעה שלבים חשובים

חשוב ללמוד איך ללמד את המתמטיקה כך שתלמידים יפסיקו להילחץ ויתחילו להצליח
רן שמשוני
6/6/2017
quote-image

עוד כתבות בנושא