youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
חינוך אחרי קורונה
אירועים ומפגשים
להקשיב לשטח

פרסים במקום עונשים: כך תשתמשו ב"רפואה מונעת" בכדי לחזק את הכיתה

טכניקה פשוטה ויעילה שתעזור לכם ליצור השפעה חיובית רחבה בכיתתכם
רן שמשוני
08/02/2017
quote-image

עוד כתבות בנושא