whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
תמיכה רגשית
למידה היברידית
בינה מלאכותית
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
קידום מצוינות
חדשנות
חטיבת ביניים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
להתחבר למאה ה-21

5 שלבים לעירוב תלמידי חטיבת הביניים בלמידה באמצעות למידת חקר

אם אתם רוצים ליצור למידה באמצעות חקירה בכיתות שלכם, הכתבה הזאת תעזור לכם להגיע לשם
רן שמשוני
17/11/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא