youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
חינוך אחרי קורונה
אירועים ומפגשים
להקשיב לשטח

5 טיפים לשיפור האווירה הלימודית בכיתה

איך תוכלו ליצור את התנאים המיטביים ללמידה לכל תלמיד ותלמידה?
רן שמשוני
20/01/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא