youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
חינוך אחרי קורונה
אירועים ומפגשים
להקשיב לשטח

ניהול כיתה זו אמנות

4 טיפים שיכולים לסייע לכל מורה לנהל את כיתתו
רן שמשוני
18/08/2015
quote-image

עוד כתבות בנושא