youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

חמישה כלים ליצירת אווירה כיתתית מיטבית

אקלים כיתתי נעים וחיובי עוזר ללמידה ולהתפתחותם של התלמידים. הנה כמה רעיונות ודרכים באמצעותם ניתן לעשות זאת
רן שמשוני
5/19/2015
quote-image

עוד כתבות בנושא