youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

מהי השיטה שתהפוך כל סיכום לכלי למידה אקטיבי וממוקד?

סיכום ומעבר על חומר השיעורים הינה משימה מאתגרת עבור כל התלמידים. כך תוכלו לסייע להם ליצור סיכומים יעילים ומעולים!
רן שמשוני
17/05/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא