youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
חינוך אחרי קורונה
אירועים ומפגשים
להקשיב לשטח

אבני לגו הן ממש לא מה שחשבנו. 7 דוגמאות לפעילות לא שגרתיות עם הילדים.

גליה קדמי-פרגמן
10/04/2015
quote-image

עוד כתבות בנושא