youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
לקדם מצוינות

מודעות לתהליכי למידה - מה זה בשבילי ובשבילך?

לעתים קרובות אנחנו אנחנו שוכחים לשאול את עצמנו את השאלה החשובה: ""מהי בעצם למידה משמעותית בשביל כל אחד מאתנו?"". כותבת כתבה זאת מנסה לענות על השאלה הזאת.
הדס שלי הובר
08/04/2015
quote-image

עוד כתבות בנושא