youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
לקדם מצוינות

לשפר את למידת התלמידים באמצעות מעגלי הקסמים

איך מטפחים אצל התלמידים מודעות לתהליכי למידה והבנה? המודל הזה יסביר לכם דרך מצויינת לעשות זאת!
הדס שלי הובר
4/8/2015
quote-image

עוד כתבות בנושא