youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
חינוך אחרי קורונה
אירועים ומפגשים
להקשיב לשטח

החור השחור של כיתה י"ב: לאן נבלעת ההשקעה שלנו בתלמידים?

מי נוגס בשעות הלימוד של תלמידי י""ב? ואיך קורה שהמון כסף ומאמץ יורדים לטמיון פשוט בגלל חוסר תיאום?
עיניים בגב
11/04/2018
quote-image

עוד כתבות בנושא