whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
תמיכה רגשית
שילוב טכנולוגיה
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
להתחבר למאה ה-21

אז מי אנחנו בעצם? שוטרים? או חלבנים?

איפה אתם עומדים בפרשת הדרכים החשובה של מורים הכורעים תחת עומסי ההוראה?
עיניים בגב
13/11/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא