youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
חינוך אחרי קורונה
אירועים ומפגשים
להתחבר למאה ה-21

אז מי אנחנו בעצם? שוטרים? או חלבנים?

איפה אתם עומדים בפרשת הדרכים החשובה של מורים הכורעים תחת עומסי ההוראה?
עיניים בגב
13/11/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא