youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

וידוייה של מורה לפיזיקה: על מורים, ציונים ומה שביניהם

מה קורה כשהמורה מחליטה לבטל את הציונים בכיתה, וכיצד משפיעים הציונים על למידת התלמידים?
עיניים בגב
6/5/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא