whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
מחנכות כיתה
תמיכה רגשית
שילוב טכנולוגיה
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
להקשיב לשטח

מכתב לאסף

כשקורה הנורא מכל ותלמיד עבר נופל במהלך שירותו הצבאי, גם המורות והמורים מתאבלים
עיניים בגב
04/05/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא