youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
חינוך אחרי קורונה
אירועים ומפגשים
לקדם מצוינות

למידה משמעותית והעצמת תלמידים: תנו להם הזדמנות ליזום בעצמם

כך נתנו לתלמידינו הזדמנות ללמידה ייחודית
רויטל נאמן יהל
12/8/2019
quote-image

עוד כתבות בנושא