whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
מחנכות כיתה
תמיכה רגשית
שילוב טכנולוגיה
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
להקשיב לשטח

איך הפכתי את המתמטיקה למקצוע האהוב על תלמידיי?

ידוע כי מתמטיקה יכולה לעורר חרדה בקרב תלמידים ותלמידות, איך ניתן להפיגה?
פרס טראמפ להוראה איכותית
16/04/2019
quote-image

עוד כתבות בנושא