youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

מי אמר שתלמידים לא מעריכים את המורים שלהם?

תלמידים כותבים ברשתות החברתיות אמירות מפתיעות ומרגשות על המורים שלהם
פרס טראמפ להוראה איכותית
10/28/2015
quote-image

עוד כתבות בנושא