youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
חינוך אחרי קורונה
אירועים ומפגשים
להתחבר למאה ה-21

המתכון להצלחות בית ספריות: תמונת עתיד

מסתבר שדווקא ההשקעה של בתי ספר בעתיד תלמידיהם, משפיעה באופן מכריע על הישגי התלמידים בהווה
יסמין שרייר עוזרי
15/05/2015
quote-image

עוד כתבות בנושא