youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
חינוך אחרי קורונה
אירועים ומפגשים
להקשיב לשטח

בידיך הדבר: גם מי שאינו מורה יכול לעשות שינוי בחינוך בישראל

רוצה להשפיע על החינוך מבלי להיות מורה? זו הכתבה בשבילך
שיעור אחר
07/08/2018
quote-image

עוד כתבות בנושא