youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

איך אתם יכולים לוודא שלכל תלמיד תהיה העזרה לה הוא זקוק?

ערן נחשון מספר על חווייתו כתומך הוראה - איך גם מי שאינו מורה יכול לסייע ולקדם את החינוך בישראל?
שיעור אחר
08/11/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא