youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
חינוך אחרי קורונה
אירועים ומפגשים
להקשיב לשטח

איך לגרום לתלמידים הנעה לשם הנאה?

הלן זנטי- בית ספר "בגין" דימונה
09/10/2017
quote-image

עוד כתבות בנושא