youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
לחלום בגדול

למידה פורצת גבולות

איך מלמדים מיומנויות אוניברסיטאיות כבר בכיתה ו', וגורמים לתלמידים להיות מונעים על ידי עניין?אתם מוזמנים לקרוא איך הצליח פרויקט ""תעשייה בצל הטבע"" לעשות כל זאת ועוד הרבה.
הלן זנטי- בית ספר "בגין" דימונה
10/03/2015
quote-image

עוד כתבות בנושא