youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
חינוך אחרי קורונה
אירועים ומפגשים
לקדם מצוינות

לא כל המורים שווים

כיצד הערכת מורים יכולה לשנות את מערכת החינוך בישראל
איתי מזרב
18/05/2015
quote-image

עוד כתבות בנושא