youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

מה הקשר בין מבנה הכיתה ללמידה שמתקיימת בה?

איך מתאימים כיתה רגילה, במערכת החינוך הפורמלי, לצרכים השונים של כל תלמיד ותלמידה?
המרכז ליזמות בחינוך בת ים
6/22/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא