youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

דמעות של ניצחון: הערכה בית ספרית מרגשת במיוחד

כיצד מחברים את התלמידים להיסטוריה ובו זמנית לקהילתם? בית הספר הזה מצא דרך מרגשת לעשות זאת
קולות מהשטח - קבוצת עמל
7/12/2015
quote-image

עוד כתבות בנושא