youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
לקדם מצוינות

אתרי המהפכה – איך בניית אתרים משנה את חייהן של נערות

מהפכה פמיניסטית-מדעית שמתרחשת ממש מתחת לאף שלכם
כל ישראל חברים
5/26/2015
quote-image

עוד כתבות בנושא