youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
חינוך אחרי קורונה
אירועים ומפגשים
להקשיב לשטח

הנגשת בית הספר - לא מה שחשבת

מערכת החינוך בנויה עבור התלמידים, אבל לעתים נראה שהיא מותאמת לתלמידים באופן שבו לול מותאם לתרנגולות, ולא כפי שוויקיפדיה מותאמת לגולשים.
איתמר בנית
11/06/2018
quote-image

עוד כתבות בנושא