youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

שיעור הפוך - הלכה למעשה (מדריך, חלק א')

רוצים ללמד בעזרת שיעור הפוך אבל מתקשים להכין חומרים - איתמר יפתור את הבעיות שלכם!
איתמר בנית
19/10/2015
quote-image

עוד כתבות בנושא