youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
לשתף פעולה

בכל רחבי הארץ נחגג היום יום המורה: טעימה קטנה מחגיגות גדולות

פייר - התרגשנו. עכשיו הגיע תורכם להתרגש.
יום המורה
11/26/2015
quote-image

עוד כתבות בנושא