youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
חינוך אחרי קורונה
אירועים ומפגשים
לשתף פעולה

אילנה דיין אומרת תודה למורה שלה

אשר בלבן מלמד אותנו רבות על ההשפעה העמוקה שלמורה אחד יכולה להיות בחיי תלמידיו
יום המורה
28/10/2015
quote-image

עוד כתבות בנושא