youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
ללמוד מהעולם

20 דברים (חלקם מפתיעים) שלמדתי מסיור בבית ספר רגיל בפינלנד

הכיתות צפופות, שכר המורים לא גבוה ויש הרבה מבחנים. מה פינלנד בכל זאת עושה שונה מאיתנו ומה אנחנו יכולים ללמוד ממנה
רועי ציקורל (ציקו)
23/11/2015
quote-image

עוד כתבות בנושא