youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
לשתף פעולה

דברים מופלאים קורים כשעשרות מורים מומחים נפגשים

עשרות מורים מומחים, המלווים מורים בעבודתם, נפגשו כדי לעסוק בתהליכי הליווי. מוזמנים לקרוא כיצד הם מקדמים אלפי מורים בישראל
קרן טראמפ
8/6/2015
quote-image

עוד כתבות בנושא