whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
תמיכה רגשית
למידה היברידית
בינה מלאכותית
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
קידום מצוינות
חדשנות
חטיבת ביניים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
ללמוד מהעולם

שווים ומצטיינים: יומן מסע במערכת החינוך של ארץ המייפל

כיצד ניתן לתת הזדמנות שווה להצלחה לכל התלמידים? זאת ועוד ביומן המסע
אלי הורביץ
01/07/2019
quote-image

עוד כתבות בנושא