youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
חינוך אחרי קורונה
אירועים ומפגשים
לקדם מצוינות

אור בקצה המדרגות: על הבעיות שאנחנו יכולים לפתור

כשמפרקים את הבעיות שלנו, מגלים במהרה שחלק ניכר מהן יכולות להיפתר בעזרת חינוך
אלי הורביץ
01/03/2017
quote-image

עוד כתבות בנושא